Tajemno

Supercely už nejsou v České republice vzácností!
03.07.2022 \\ Tajemno

Čím dál častěji slyšíme i čteme, že se na našem území vyskytla supercela či supercelární bouře. První záznamy se váží k Posázaví a Polabí, kde koncem května roku 2001 supercely přinesly několik tornád. První větší supercela byla u nás zaznamenána v s...

Pomlázku a šupačku zažijete jen v Česku, na Slovensku a části Polska
17.04.2022 \\ Tajemno

Velikonoční pondělí, též Červené pondělí či Mrskaný pondělek, přichází po neděli, dni, kdy vstal Ježíš z mrtvých. Tradice se sice začaly formovat v období 4. a 5. století, ale lidové zvyky sahají k době raně novověké, ale s největší pravděpodobností ...