Uhrančivý pohled a uřknutí musíte včas sejmout!

07.02.2018 \\ Tajemno

Cloumá-li s námi vztek, závist či nenávist, můžeme i nevědomky vyslat do okolí zlé síly, když se nebudeme dostatečně kontrolovat. Stanou se tak vážným nebezpečím, pro nás samotné i blízké okolí. Uhrančivý pohled i uřknutí mohou v afektu nespravedlivě zasáhnout někoho, kdo si to vůbec nezaslouží.

Kdy a jak se máme bránit zlým silám

Nenávistný pohled, který jako by námi pronikal, je signálem k okamžité mobilizaci našich obranných sil, abychom včas odrazili negativní energii. Cítíme-li se nesví a navíc máme pocit, nejistoty, je již pravděpodobně zasažena naše aura. Okamžitě musíme pohled jako by ze sebe sejmout, nejlépe intenzivní myšlenkou na očištění nebo rituální koupelí. Neučiníme-li tak, přejde negativní energie i na naše blízké, se kterými se setkáváme. Senzitivní jedinci navíc často trpí silnou bolestí hlavy, průjmy či zvracením. Psychicky labilnější jedinci jsou snadnou kořistí těch, kteří chtějí ubližovat pro vlastní požitek a uspokojení. Napadení tohoto typu se projevují tak, že se nám přestane dařit, máme málo sil, jsme slabí a mohou nás bez zjevné příčiny provázet mdloby a nemoci neznámého původu.

Jak dochází k přenosu

K přenosu může dojít snadno, když se zvýší hladina emocí a v jejich víru se uvolní zlých sil. Nejčastěji se promítají do uhrančivého pohledu, slov či nevyřčené myšlenky. Přeneseny mohou být i formou sepsaného dokumentu, ale i sms či e-mailem. Ohrožující je i zlobou přesycený telefonát. Všemi uvedenými způsoby se dá odčerpat energie a na auru se pak přilepí parazitující zloba. Při úmyslném vyslání mentální energie, sehrává hlavní roli přesně koncentrované zaměření, což účinek zesiluje, který navíc i velmi rychle nastupuje. Nepodceňte tedy nikdy zlá slova ani nevraživý pohled!