Přímý marketing nemá obtěžovat, ale prodávat. Jakou formu zvolit?

02.09.2018 \\ Byznys

S přímým marketingem se setkal asi každý z nás. Ne všichni si to však uvědomují. Termín „přímý marketing" je známý zejména v reklamní komunitě. Běžní lidé definici přímého marketing ani znát nepotřebují. Nijak jim to neovlivní život. Slovní spojení přímý marketing vznikl doslovným překladem z anglického výrazu „direct marketing". V praxi se často používá i tento cizojazyčný termín. Oč se tedy jedná? Direct marketing je druh reklamy, který umožňuje firmám a neziskovým organizacím komunikovat přímo se svými zákazníky. Mezi základní formy přímého marketingu patří:

  • E-mailový marketing
  • SMS marketing
  • Interaktivní webové stránky
  • PPC reklama
  • Letáky
  • Katalogy
  • Dopisy
  • Tele-shopping
  • Reklamy v novinách a časopisech vyzývající zákazníka k telefonátu
  • Venkovní reklama vyzývající zákazníka k telefonátu

Rozdíly mezi klasickou reklamou a přímým marketingem

Přímý marketing využívá databáze lidí. Tyto databáze mohou obsahovat pouze adresu, jméno a příjmení, ale i řadu dalších údajů, které umožní lépe cílení reklamní kampaně. Klíčovým momentem direct marketingu je to, že firma cíli potenciálního zákazníka přímo. Lidé dostávají e-maily, SMS či dopisy na své jméno a na svou adresu. Přímý marketing využívá výzvu k akci (v angličtině "call to action"). Po reklamní informaci přichází výzva, aby zákazník zatelefonoval a výrobek či službu si okamžitě objednal. Direct marketing si dává velmi záležet na sledování svých výsledků. Umožňuje přesně vyhodnotit vynaložené peníze. Firma provozující přímý marketing ví, jaký zisk jí generovala každá jedna utracená koruna. Nejběžnějším nástrojem přímého marketingu v současnosti jsou e-maily a PPC. V minulosti to byly běžné dopisy, zatímco SMS, teleshopping a další formy jsou statisticky spíše doprovodným komunikačním kanálem.

Přímá cesta k vašim zákazníkům

Přímý marketing na internetu, zejména pak ten e-mailový, je finančně velmi výhodný. Je velký rozdíl mezi rozesláním tisíce e-mailů a distribucí tisíce dopisů či placených SMS zpráv, nemluvě o vysoce nákladných PPC kampaních. Efektivita internetového marketingu je tak daleko vyšší, když investujete méně nákladů, ale šance oslovit ty správné lidi zůstává přitom srovnatelná. Mnoho firem přesto stále používá klasické dopisy. A některé mají až překvapivý úspěch. Papírový dopis nesoucí jméno zákazníka je v době masivní elektronické komunikace příjemným překvapením a tak trochu vzpomínkou na staré dobré časy. Dnes je to však už jen jedna z mála výhod papírové komunikace.

Přímý marketing na internetu je skvělým způsobem, jak si udržet zákazníka

Přímý marketing využívají zejména e-shopy. Pokud jste v nějakém e-shopu nakoupili, je velká šance, že se sem rádi vrátíte. E-shopy vám e-mailovými kampaněmi připomínají, že na vás stále čekají. Přímý marketing v České republice nemá takovou tradici jako například ve Spojených státech, kde tímto způsobem pár lidí pohádkově zbohatlo. E-mailový marketing je však i v České republice v plném proudu. Jediný háček je v tom, že po nástupu GDPR v platnost je třeba prokazatelného souhlasu adresáta s jeho doručováním.

E-mail je stále jedničkou na trhu

E-mail zůstává proti SMS, dopisům i všem ostatním formám přímého marketingu suverénně nejoblíbenějším komunikačním kanálem. Může za to hlavně jeho potenciál pro bohatý obsah sdělení, schopnost přesného sledování a analýzy zpětných vazeb, stejně jako komparativně nízká cena za odeslání. Míra angažovanosti příjemců sice může být nižší než u některých jiných kanálů, ale vzhledem k mnohem nižším nákladům na jednoho příjemce přináší většině obchodníků vynikající poměr ceny a výkonu.

Martin Viták ze společnosti provozující systém Emailkampane.cz dodává: „E-mail boduje nejen cenou, ale také podstatně hlubším monitoringem výsledků. V porovnání s klasickou poštou nebo SMS má mnohem propracovanější stupeň analýzy než kterýkoli z těchto kanálů. Na rozdíl od PPC je zas nákladově úspornější a jednodušší na používání a analýzu výsledků.“

Autor: Lukáš Beňa, Emailkampane.cz