Medžugorie je po Lurdách druhé nejnavštěvovanější poutní místo

03.08.2018 \\ Informace

Poutní místo Medžugorie naleznete v západní Hercegovině, jihozápadně od Mostaru. První záznamy o obci pochází z roku 1599, farnost však byla založena až v roce 1892. V současné době se o ni starají františkáni. V návštěvnosti katolických poutních míst jej předčí jen Lurdy.

Panna Marie, také Gospa, se zde poprvé zjevila 24. června 1981 šesti teenagerům na kopci Krnica. Byla oblečena do bílých šatů a na rukách držela dítě a vyzývala je, aby se k ní přiblížili, ale měli strach. Druhý den jim to nedalo a opět vystoupali na místo zjevení. Přidali se k nim další dva přátelé. Vše se opakovalo, ale tentokráte strach a bázlivost rychle pominuly a společně se s Gospou modlili a promlouvali s ní.

Třetí den pronesla Panna Maria první slova, která patřila světu: „Mír, mír, mír – a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi!“ Hovořila i o Ježíši.  Následující dny byla zjevení různě dlouhá a uskutečnila se na různých místech mezi kopci. Sama sebe nazývala Královnou pokoje – Královnou míru. Zjevovala se skoro denně, ale od září téhož roku už pouze každý čtvrtek, kdy dávala týdenní poselství a od 25. ledna 1987, každý 25. den v měsíci. Od roku 1998 se Panna Maria zjevuje už jen jednou za rok a dává vizionářům poselství.

V časech prvních zjevení byla země ještě komunistická a spustilo se pronásledování celých rodin teenagerů, ale i farníků a poutníků, kteří se vydali na poutní místo. Jakékoli shromáždění bylo považováno za závadné, proto jeho aktéři často končili na policejních služebnách a někdy i v psychiatrických léčebnách. Páter Jozo Zovko OFM byl dokonce krátce po zjevení zatčen a odsouzen na tři a půl roku. V roce 1984 překvapivě jugoslávští biskupové zakázali jugoslávským katolickým farnostem, aby organizovali do Medžurie poutě a jejich kritický pohled přetrvává dodnes.

Na místě údajného prvního zjevení byla postavena socha Panny Marie. Na přelomu července a srpna se zde každoročně koná Mladifest – festival mládeže. Den výročí zjevení je každoročně oslavován 25. června.

Autor foto: CJ – Bosnia and Herzegovina Apr-26-2012 171Uploaded by Smooth_O, CC BY 2.0

Fotogalerie