Jitka Čvančarová podporuje „Dobrý start do života“

29.04.2018 \\ Magazín

Na celém světě zemře každý den 7 000 novorozenců. Narodili se na špatném místě, v extrémní chudobě, v oblastech, kde není dostupná ani základní zdravotní péče. Cílem nejnovější kampaně českého UNICEF Dobrý start do života je proto zabránit zbytečným úmrtím těch nejmenších dětí. „Celý 1 milion miminek se každý rok nedožije ani druhého dne svého života. Zbytečným ztrátám dětských životů se přitom dá zabránit: vyškolením zdravotnického personálu, zajištěním pomůcek pro bezpečný a sterilní porod, správnou výživou a hygienou. Souběžně s tím naše osvětové programy přispívají ke snížení porodnosti a rozvoji vzdělanosti v těchto oblastech,“ uvádí Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Výtěžek kampaně, která startuje 27. dubna a jejíž patronkou se stala herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF Jitka Čvančarová, poputuje na vyškolení zdravotnického personálu a vybavení novorozeneckých oddělení nemocnic v nejchudších zemích světa. UNICEF ke kampani spouští webovou stránku dobrystartdozivota.cz, přes niž bude možné sbírku podpořit. Přispívat je možné také přímo na sbírkový účet UNICEF číslo 19991/0100, variabilní symbol 208. Cílem je získat částku 923 000 Kč, která zajistí dobrý start do života pro tisíc dětí.

Na webu kampaně budou postupně zveřejňovány fotografie, videa a příběhy přímo ze zemí, kde UNICEF pomáhá, a také videoblog Jitky Čvančarové, která v letošním roce očekává narození druhého potomka. Jitka Čvančarová bude také hostem živého online chatu, který proběhne ve středu 9. května od 12.00 hodin na Facebooku českého UNICEF.

„Jako člověk, jako matka i jako vyslankyně dobré vůle UNICEF věřím, že každé dítě má stejné právo na život. O účinnosti programů UNICEF jsem měla možnost se přesvědčit na misích v Mali a v Bhútánu. Život je ten největší dar a věřím, že tato kampaň inspiruje k symbolickému darování života co nejvíce lidí, kteří smýšlejí stejně,“ uvedla Jitka Čvančarová.

Kampaň je součástí globálního projektu Every Child ALIVE, jenž vyvrcholí 21. – 26. května na Světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly). K petici, která vyzývá světové vůdce a ministry zdravotnictví jednotlivých zemí, aby zabránili zbytečným úmrtím nejmenších dětí, se již připojilo 72 672 lidí.

„V České republice je péče o matku a dítě na velmi dobré úrovni. Pohybujeme se na předních pozicích s nejnižší novorozeneckou úmrtností. Ta je tvořena zejména úmrtími dětí, které se narodily předčasně, tedy mezi 24. až 36. týdnem těhotenství. Těchto porodů je kolem 8 % z celkových zhruba 110 tisíc za rok. U standardního průběhu těhotenství a následně porodu je zdravotnický personál schopen většinu komplikací rychle diagnostikovat a následně vyřešit ku prospěchu matky i dítěte,“ vysvětluje Petra Pařízková, místopředsedkyně České společnosti porodních asistentek, která se stala partnerem kampaně Dobrý start do života.

Rychlá fakta

 • Až 46 % nejmenších dětí zemře právě při porodu nebo bezprostředně po něm.
 • Každý rok nedostane šanci na život 2,6 milionu dětí, z toho 1 milion zemře hned první den a další milion v prvních šesti dnech.
 • Novorozenci umírají především na komplikace spojené s předčasným porodem (tak se na světě rodí až 15 milionů dětí každý rok), kvůli udušení nebo na infekce, meningitidu nebo zápal plic.
 • Počet úmrtí dětí pod pět let věku se daří dlouhodobě snižovat (mezi lety 1990 a 2016 klesl o 62 %), ale novorozenecká úmrtnost klesá pomaleji (pokles o 49 %).
 • Lepší porodní péče v nejchudších zemích světa by ročně zachránila životy 3 milionů novorozenců a jejich matek.
 • Přítomnost vyškoleného zdravotníka při porodu snižuje riziko komplikací až o 20 %.
 • Děti narozené ve vyspělých zemích mají statisticky 50krát vyšší naději, že ve zdraví přežijí prvních 30 dnů po porodu, než děti, které přijdou na svět v nejchudších oblastech světa.

Klíčem k záchraně dětí, které umírají zbytečně, je dostatek zdravotnických zařízení s odborným personálem a vybavením, které bude snadno dostupné co největšímu počtu obyvatel. Například v Somálsku nyní připadá jeden lékař či sestra na 10 tisíc lidí, ve Středoafrické republice jsou to tři doktoři. Navíc miliony matek v těchto zemích i jinde jsou v těhotenství podvyživené a jejich děti mají velmi nízkou porodní váhu. Více než 20 procent dětí umírá právě na to, že se kvůli podvýživě matky nemohly dostatečně vyvinout. V Bhútánu se velká část dětí rodí předčasně a kvůli odlehlosti některých regionů se navíc počet zemřelých miminek dá jen odhadovat. Ve Rwandě je situace podobná: až 38 % dětí se rodí nedonošených, některé váží méně než kilogram. Důvodem jsou infekce, hornatý terén i to, že ženy až do poslední chvíle pracují na poli.

Osm z deseti zemí s nejvyšší novorozeneckou úmrtností leží v subsaharské Africe, zbylé dvě v Asii. Smutné první příčky v úmrtí novorozenců drží Pákistán: z tisíce jich zemře 46. Následuje Středoafrická republika (42), Afghánistán (40), Somálsko (39), Lesotho (38,5), Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Pobřeží slonoviny, Mali a Čad. Tyto země vykazují také ta nejnižší čísla v přítomnosti zdravotníka u porodu: například v Pákistánu rodí s asistencí jen 52 % žen, ve Středoafrické republice  40 % žen a Afghánistánu 51 %.   

Nejlépe je na tom naopak Japonsko, kde v průměru zemře jeden novorozence z tisíce, potom Island a Singapur. Českou republiku řadí novorozenecká úmrtnost 1,6 na tisíc živě narozených dětí na 11. místo spolu se Švédskem.

Deset zemí s nejvyšší novorozeneckou úmrtností (řazeno od nejhorší)

Počet úmrtí na 1 000 živě narozených dětí

Pákistán

45,6

Středoafrická republika

42,3

Afghánistán

40,0

Somálsko

38,8

Lesotho

38,5

Guinea-Bissau

38,2

Jižní Súdán

37,9

Pobřeží slonoviny

36,6

Mali

35,7

Čad

35,1

 

Země s nejnižší novorozeneckou úmrtností (řazeno od nejlepší)

 

Počet úmrtí na 1 000 živě narozených dětí 

Japonsko

0,9

Island

1,0

Singapur

1,1

Finsko

1,2

Estonsko

1,3

Slovinsko

1,3

Kypr

1,4

Bělorusko

1,5

Jižní Korea

1,5

Švédsko

1,6

Česko

1,6

Pozn.: Data v obou tabulkách jsou k roku 2016, zdroj: publikace UNICEF Every Child Alive

Kolik stojí dětský život: nejdůležitější věci pro dobrý start do života

 • 3 dávky očkovací látky proti neonatálnímu tetanu pro těhotnou ženu, včetně jehly a boxu pro bezpečnou likvidaci biologického materiálu – 13 Kč
 • Sterilní souprava porodní asistentky pro jeden bezpečný porod – 110 Kč
 • Páska pro identifikaci novorozence – 2 Kč
 • Kostka mýdla – 3,30 Kč
 • Vakcína proti novorozeneckému tetanu – 5,30 Kč
 • Hřejivá deka – 156 Kč
 • Registrace při narození jednoho dítěte, včetně zkráceného rodného listu – 25 Kč
 • Základní antibiotika vhodná pro novorozence –  8,30 Kč
 • Proočkování jednoho dítěte (kompletní očkovací dávky proti tuberkulóze, černému kašli, spalničkám, tetanu, dětské obrně a záškrtu, jednorázové jehly, chladicí box) – 600 Kč

Vše potřebné pro dobrý start do života pro jedno dítě tedy vyjde na 923 Kč. Cílem UNICEF je pomoci jednomu tisíci dětí částkou 923 000 Kč.

Fotogalerie