SOUTĚŽ: Magičtí Lucemburkové v Praze

06.04.2017 \\ Kultura

V loňském roce jsme oslavili 700. let od narození Karla IV., což se stalo podnětem toto i pro mimořádnou putovní výstavu, která má teď zastávku v Praze. Byla citlivě zasazena do důstojných prostor Křížové chodby Karolina. Slavnostně byla otevřena 23. března a navštívit ji můžete až do 29. dubna 2017.

Co si takhle o lístky zasoutěžit? Podmínkou je, že musíte správně odpovědět na otázku, kterou vám nyní položíme.

Která manželka Jana Lucemburského je matkou Karla IV.?

 

Pro odpověď rozklikni zde: Odpověz

 Uveďte - Předmět: Lucemburkové

Soutěž bude ukončena 12. 4. 2017 ve 12 hodin

Ještě jen doplňujeme, že výstava byla podpořena Magistrátem hlavního města Prahy. Rodokmeny předků a potomků Karla IV. vypracoval genealog Jan Drocár. Autorem výstavy je JUDr. Oldřich Beneš. Expozice představuje dobu vlády českých králů a moravských markrabat z rodu Lucemburků, ze kterého pochází i Karel IV. Výstavou jsou představeni hlavně čeští králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský a mnoho dalších. 

 Více informací o výstavě naleznete zde: www.magictilucemburkove.cz,    www.historickaslechta.cz

Fotogalerie