Věnujete dostatečnou pozornost změnám na kůži?

10.03.2018 \\ Zdraví

Návštěva specializovaného pracoviště, kde vám znaménka zkontrolují a případně odstraní, by měla být součástí standardní péče o sebe sama. V případě, že se znaménko nijak nemění, stačí pouze jedna kontrola ročně. Přestože je osvěta na toto téma dobrá a pacienti mají veškeré potřebné informace k dispozici, většina Čechů stále nevěnuje dostatečnou pozornost především změně svých pigmentací.

Vždy záleží na typu znamének, kontrola na specializovaném pracovišti by měla být jednou ročně většinou dostačující a měli bychom ji absolvovat všichni. Výjimku tvoří takzvaná dysplastická znaménka, která by se v případě většího počtu měla kontrolovat jednou za šest měsíců. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat také těm znaménkům, která vznikají během života a především pak těm, která se objeví v létě po slunění. „V rámci prevence je důležité si všímat jakékoliv změny tvaru, barvy a velikosti znamének. Taková znaménka mohou být zdravotně nebezpečná a s návštěvoulékaře bychom v takovém případě neměli nikdy otálet,“ doplňuje primář Ota Schütz z Žilní kliniky v Praze.

Některé typy znamének se dají odstranit laserem. Jedná se o běžná znaménka, která nepředstavují žádné zdravotní riziko, a pacient se rozhodne k jejich odstranění spíše z estetického důvodu. „Nejčastěji se znaménka odstraňují z kosmetických důvodů, nebo když jsou v místech, kde je riziko, že by se mohla mechanicky poškodit nebo kde jsou opakovaně zatrhávána. Zde je možno použít radiofrekvenční způsob odstranění,“ vysvětluje primář. Ostatní riziková znaménka je třeba odstranit chirurgicky, tedy jejich vyříznutím, aby bylo možné je následně poslat na histologický rozbor. „V případě jakékoliv změny v barvě nebo velikosti je nutno znaménko odstranit vždy, a to jeho vyříznutím. Rozsah -  šířka a hloubka vyříznutí, záleží přímo úměrně na charakteru a zhoubnosti znaménka. I v případě větších výkonů dbáme vždy na výsledný kosmetický efekt. Každé takto odstraněné znaménko se posílá na histologické vyšetření. Samotný zákrok je prováděn v místním znecitlivění za použití kvalitních anestetik, aby samotný výkon ani doba po operaci nebyly bolestivé,“ popisuje MUDr. Ota Schütz, jak probíhá zákrok se skalpelem v ruce.

Po odstranění znaménka by se daná oblast neměla zbytečně namáhat až do úplného zahojení. To trvá zhruba tři týdny. Dále platí, že bychom oblast, ze které nám bylo znaménko odstraněno, neměli vystavovat nějakou dobu /6 týdnů/ slunci (případně navštěvovat solária), protože hrozí riziko vzniku pigmentací. I z tohoto důvodu je ideální doba na odstranění znamének, a tedy i kontrolu u lékaře, na podzim nebo během zimních měsíců. Pokud si však všimnete jakékoliv změny na vaší kůži, na nic nečekejte a specialistu navštivte co nejdříve. „Nejzodpovědnější většinou bývají pacienti, kteří jsou dostatečně informováni o prevenci a ochraně kůže před účinky slunečního záření, tyto informace akceptují a vůči svému zdraví nejsou lhostejní. Zároveň platí, že odstranění znamének není nijak finančně náročné a dovolit si je může opravdu každý, “ uzavírá Ota Schütz.

Foto: Žilní klinika, www.zilniklinika.cz

 

Fotogalerie