Martin Vopěnka: Můj bratr mesiáš

31.03.2017 \\ Knihy/Výstavy

Praha roku 2105 v období klimatické katastrofy. Střední Evropu sužuje dlouholeté sucho, Vltava téměř vyschla, město je zaplaveno uprchlíky z jihu. Tehdy se v Holešovicích narodí Eli, budoucí prorok a mesiáš. O třiašedesát let později jeho bratr Marek vede malou skupinu Eliho následovníků. Sucho a horko mezitím vystřídala nová doba ledová způsobená lidským zásahem ve stratosféře, střední Evropa je téměř neobyvatelná, jih chladný a deštivý, nerodí se děti. Dočká se lidstvo záchrany skrze učení dávno mrtvého, umučeného Eliho a život jeho bratra?

Nejnovější román českého spisovatele a vizionáře Martina Vopěnky uvěřitelně a s citem pro psychologii postav ukazuje, kolik bolesti, lásky, nenávisti, pochybností i naděje by mohlo přinést zrození někoho, kdo by v lidských dějinách hrál stejnou roli jako kdysi Ježíš.

Román Můj bratr mesiáš jistě není pravděpodobným scénářem budoucnosti. Avšak bylo jím Ježíšovo zrození? Určitě ne. Ježíš se narodil na periferii tehdejšího světa. A jestli nevěříme, že proměnil vodu ve víno, chodil po vodě a vzkřísil Lazara, tak jak se stalo, že když ho jako posledního z posledních ukřižovali a zbylo po něm jen pár zoufalců, jeho učení mělo tu sílu, že přežilo a stalo se převládajícím evropským náboženstvím?,” ptá se Martin Vopěnka.

Právě tuto nepravděpodobnost, v počátcích i bezradnost, Vopěnka ve svém románu zcela osobitě zachytil. Vyhnul se přitom dosud zažitým mesiášským schématům. Jeho přístup je zcela originální a nutí nás k mnoha otázkám ohledně budoucnosti lidstva, spásy a naděje.

Vydává Mladá fronta, 272 stran, doporučená cena 279 Kč.