Mýty o zhoubných onemocněních krve: Které jsou časté a jaká je pravda?

09.07.2024 \\ Zdraví

Zhoubná onemocnění krve, jako jsou leukémie, lymfomy a myelomy, jsou často zahalena mýty a nedorozuměními. Tyto mylné představy mohou vést k zbytečnému strachu a také k zanedbání důležitých příznaků, jejichž rozpoznání je klíčové pro včasnou diagnózu. Pojďme se podívat na nejčastějších mýty a uvést je na pravou míru.

Mýtus 1: Zhoubná onemocnění krve jsou rarita

Pravda: I když se může zdát, že se zhoubná onemocnění krve vyskytují velmi vzácně, patří mezi významné zdravotní problémy. Například v České republice je každý rok diagnostikováno několik tisíc nových případů těchto onemocnění. Právě proto je důležité mít povědomí o jejich příznacích a možnostech léčby (zdroj).

Mýtus 2: Zhoubná onemocnění krve postihují jen starší lidi

Pravda: Ačkoliv riziko vzniku těchto onemocnění s věkem roste, mohou postihnout osoby všech věkových skupin, včetně dětí a mladých dospělých. Člověk jakéhokoliv věku by tedy měl vyhledat lékaře vždy, když některý z příznaků popsaných v dalším bodě trvá déle nebo je intenzivnější než obvykle (zdroj).

Mýtus 3: Zhoubná onemocnění krve nepoznám podle příznaků

Pravda: Příznaky mohou být často nespecifické a mohou zahrnovat únavu, časté infekce, neobvyklé krvácení nebo modřiny, noční pocení či úbytek na váze. Tyto symptomy mohou být snadno zaměněny za běžné zdravotní problémy, což může vést k opožděné diagnóze. „Také by měl být dobře vyšetřen každý, kdo má opakovaně zvýšenou teplotu bez jasné příčiny. Zvlášť, pokud trvá například dva týdny, opět sice sama odezní, ale zase se znovu objeví. Pak se může jednat o závažnější onemocnění, kdy myslíme nejen na nádorové onemocnění, ale také na chronické infekce nebo autoimunitní onemocnění,“ vysvětluje Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Mýtus 4: Diagnóza zhoubného onemocnění krve znamená automaticky špatnou prognózu

Pravda: Díky pokrokům v léčbě a výzkumu je prognóza mnoha pacientů se zhoubnými onemocněními krve stále lepší. Mnoho těchto onemocnění je nyní léčitelných, pokud jsou včas odhalena a správně léčena. „Dnes už je možná léčba nejen pomocí chemoterapie, ale stále častěji také prostřednictvím cílené terapie a imunoterapie včetně speciálně upravených vlastních lymfocytů pacienta. Při správně diagnostikovaném onemocnění a vhodně zvolené terapii dosahujeme dramaticky lepších léčebných výsledků a výrazného zvýšení kvality života pacientů,“ vysvětluje prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., přední český lékař a vědec v oboru hematologické onkologie z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno.

Mýtus 5: Prevence zhoubných onemocnění krve není možná

Pravda: I když není možné zcela eliminovat riziko, existují opatření, která mohou pomoci snížit pravděpodobnost vzniku těchto onemocnění, jako je zdravý životní styl, vyhýbání se rizikovým látkám. Je šance, že se některé z těchto onemocnění zachytí při laboratorním vyšetření krve odebrané při preventivní prohlídce u praktického lékaře? „U určité skupiny hematologických malignit ano. Jde hlavně o chronické lymfatické leukémie, které se mohou náhodně zachytit, aniž by se zatím jakkoliv projevovaly a pacienty pak většinou jen sledujeme. Dále je v určitých případech možné rozeznat mnohočetný myelom,“ vysvětluje profesor Pavel Žák.

Mýtus 6: Zhoubná onemocnění krve jsou dědičná

Pravda: I když některé formy mohou mít genetickou složku, většina případů zhoubných onemocnění krve není přímo dědičná. Riziko může být vyšší u lidí s rodinnou anamnézou těchto onemocnění, ale genetické faktory nejsou jediným rizikovým faktorem. Většina zhoubných onemocnění krve vzniká v důsledku kombinace genetických a environmentálních faktorů. Mezi tyto faktory patří například expozice chemickým látkám, ionizujícímu záření nebo infekcím některými viry, které mohou zvýšit riziko vzniku onemocnění. Výzkumy ukazují, že jen malé procento případů je způsobeno zděděnými genetickými mutacemi. Většina genetických změn, které vedou ke vzniku zhoubných onemocnění krve, vzniká náhodně v průběhu života jednotlivce. Proto je důležité, aby každý věnoval pozornost svému zdraví a nepodceňoval varovné příznaky, ať už má rodinnou anamnézu tohoto onemocnění nebo ne (zdroj).

Včasný záchyt je klíčový!

Je důležité věnovat pozornost svému tělu a nepodceňovat žádné neobvyklé příznaky. Pravidelné lékařské prohlídky a včasná návštěva odborníka mohou výrazně zlepšit šance na úspěšnou léčbu. Pamatujte, že znalost možných příznaků je prvním krokem k ochraně vašeho zdraví a zdraví vašich blízkých. Nebojte se hledat informace a konzultovat své obavy s lékaři. Včasný záchyt může zachránit život.