Hudební festival Rosa Bohemica zve na koncerty, divadlo i swing

16.05.2024 \\ Koncerty/Festivaly

Celkem 13 koncertů, 4 divadelní představení a 2 přednášky na 13 místech ve 4 krajích Česka nabídne hudební festival Rosa Bohemica, který již čtvrtým rokem oživuje pozoruhodná historická místa se silným geniem loci. Festival začíná 8. června, poslední koncert bude 28. listopadu. Poprvé publikum pozve do románského kostela ve východočeských Kojicích, do kostela ve středočeském Bohutíně, kam chodil hrát skladatel Antonín Dvořák na varhany, do Vrchlického divadla v Lounech i do bývalého piaristického gymnázia ve Slaném. To před deseti lety proslavil senzační nález po několik století ztraceného notového partu Loutny české Adama Michny z Otradovic z roku 1653. Festival tradičně zavítá i do Blatné, města růží, na zámek v Pátku nad Ohří, do nedostavěného chrámu v Panenském Týnci, do Nižboru, Cítolib, Kosmonos a dalších dějišť. Program, mapu konání koncertů, termíny jednotlivých akcí a informace o účinkujících i o vstupenkách lze najít na www.rosabohemica.cz.

„Na festivalu letos zazní spousta české hudby,“ říká zakladatelka festivalu Rosa Bohemica, sopranistka Gabriela Eibenová. „Jsme rádi, že můžeme upozornit na naše známé a oblíbené skladatele, i ty, jejichž jména nám dnes už třeba nic neříkají, zanechali nám ale nádherné skladby a jsou tak významní pro naše hudební dějiny. Programy našich koncertů a dalších hudebních akcí navíc vždy souvisí s místy, kde se odehrávají. Ta jsou často součástí překrásné krajiny, takže návštěvu festivalu doporučujeme spojit i s výletem,“ uvádí Eibenová. „Do čtvrtého ročníku vstupuje Rosa Bohemica jako dobře profilovaná hudební přehlídka odehrávající se na mimořádných místech a s vynikajícími interprety,“ dodává Eibenová.

Čtvrtý ročník festivalu Rosa Bohemica začíná 8. června Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše komponovaným, literárně hudebním pořadem vytvořeným z Čapkových fejetonů a glos. „Přednese je oblíbená herecká dvojice Carmen Mayerová a Petr Kostka, a to přímo v letním sídle spisovatele a jeho ženy Olgy Scheinpflugové,“ prozrazuje Eibenová a doplňuje, že představení se koná ve spolupráci se Středočeským kulturním létem.

Sladké tóny hoboje, Smetana a Dvořák v Blatné

První z koncertů se uskuteční 9. června Kojicích v Pardubickém kraji v románském kostele sv. Petra a Pavla.  „Zde se nabízí i výlet k meandrům starého Labe. Na koncertě se představí vítěz soutěže Pražského jara a vynikající hráč na hoboj Martin Daněk, který žije ve Švýcarsku,“ láká Eibenová na vystoupení zastupujícího sólohobojisty orchestru Curyšské opery. Ten se svými kolegyněmi přednese francouzskou a italskou barokní hudbu. Festival pokračuje 29. června koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v jihočeské Blatné, kde bude součástí tamější Výstavy růží. „Růže tu můžete procítit všemi smysly, budou bohatě zdobit celé město včetně chrámového interiéru. V něm vzdáme hold letošním jubilantům – Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi,“ uvádí Gabriela Eibenová.

Hudba rozezní 14. července i zámek v Pátku nad Ohří, skrytý klenot Českého středohoří. Přivítá hudební uskupení Creatrio – parassiti musicali. Inspirací je pro ně irská lidová hudba, barokní autoři i hudba židovská. Festival pokračuje v barokním kostele v Cítolibech na Lounsku, kde se 21. července představí duchovní hudba raně barokní Moravy. „Vedle hudby období před a po Třicetileté válce uslyšíme i skladby Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nebo Adama Václava Michny z Otradovic,“ říká Eibenová.

Rosa Bohemica na konci léta

V srpnu se Rosa Bohemica vrátí do Památníku Karla Čapka na Strži ve Staré Huti. Dne 3. srpna se zde posluchači seznámí s nevšední sběratelskou vášní Karla Čapka - etnickou hudbou. Posluchačům ji představí Tomáš Reindl, etnomuzikolog, hudební skladatel a multiinstrumentalista. Po přednášce s mnoha ukázkami následuje koncert z Reindlovy autorské tvorby.

 Jedinečným hudebním dějištěm bude 11. srpna nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci. „Ikonický prostor a nebe nad hlavou nabídne o letní noci koncert s názvem Mosty, který nás přenese do Evropy různých kultur a staletí,“ zve na koncert Eibenová.

Poslední prázdninový den potěší všechny cestovatele a poutníky, festivalové dění se opět vrátí do Pátku nad Ohří. „Zde se 31. srpna v zámecké zahradě nejprve odehraje představení světoběžníka, herce a režiséra české národnosti Evgeny Ibragimova, a poté se bude na zámku konat přednáška historika Ondřeje Crháka o slavném cestovateli Emilu Holubovi. Ten totiž v Pátku strávil své dětství,“ říká Eibenová.

Hudební růže voní i na podzim

V září bude Rosu Bohemicu hostit zámek v Nižboru na Křivoklátsku. Renomovaný soubor Ensemble Inégal zde 7. září nabídne lákavý program z děl raně barokních skladatelů. „Vedle slavného Claudia Monteverdiho zazní i anonymní a méně známé skladby z českých hudebních archivů. A podle názvu jedné z nich je pojmenován i celý koncert – O Rosa Purpurea,“ přidává podrobnosti Gabriela Eibenová.

Na Strž ve Staré Huti, do Památníku Karla Čapka, festival naposledy přijede 21. září. Publikum pozve na hudbu dvacátých a třicátých let minulého století, kdy svět pobláznil swing. V podání Pilsner Jazz Bandu ožije Strž elegantní hudbou slavných autorů jako byl Duke Ellington, Count Basie nebo Glenn Miller.

Festival bude nově hostit i Bohutín, kde se představí v kostele sv. Maří Magdalény. „Skladatel Antonín Dvořák sem chodil z Vysoké u Příbrami pěšky a hrával tu na varhany. Měl zde přátele a byl součástí místního hudebního i společenského dění. Dne 25. září tu proto zazní Dvořákova Lužanská mše v podání Ensemble Inégal, dílo vroucné a krásné,“ uvádí Gabriela Eibenová.

„V říjnu přijedeme i do Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem; mariánský program Ave Maria gratia plena zde uvedeme 5. října,“ říká Eibenová.

„Jediné pražské dějiště festivalu, kostel sv. Vavřince pod Petřínem, oživí 24. října virtuózní hra mladého hudebního souboru Rýnský, jenž tvoří studenti prestižní švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. I ti přednesou českou, respektive moravskou hudbu 17. století. Navštívíme rovněž Vrchlické divadlo v Lounech s dětským představením Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou. Malé i velké publikum na ně pozveme 7. listopadu. Festival bude 12. listopadu hostit také zámek v Kosmonosích. Hudební skladatel a vynikající klavírní improvizátor Jiří Pazour zde uvede koncertní program nazvaný České inspirace, který je veden ve stylu volné improvizace na známou tvorbu českých skladatelů,“ vyjmenovává Eibenová.

Letošní 4. ročník festivalu bude slavnostně zakončen 28. listopadu v královském městě Slaný. „Právě zde před deseti lety objevil profesor Petr Daněk ztracený houslový part k Michnově Loutně české, skvostu české barokní hudby. Nálezce i ti, jenž dílo mimořádné hodnoty a krásy před deseti lety rekonstruovali, se ujmou závěrečného festivalového večera. Uskuteční se ve Slánské kapli Zasnoubení Panny Marie nacházející se v budově bývalého Piaristického gymnázia,“ uzavírá Gabriela Eibenová.

Festival, který je součástí Roku české hudby, letos podpořilo Ministerstvo kultury, Ústecký kraj, Středočeské kulturní léto, UDI Group, lifestylový časopis Krásný Rok a oděvní ateliér Slušíto.

Záštitu udělil ministr kultury Martin Baxa

Festival Rosa Bohemica, 8.6. - 28.11. 2024, vstupné od 60 do 250 Kč, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P mají slevu. Vstupenky lze koupit na www.goout.cz nebo na stránkách festivalu www.rosabohemica.cz, kde je i mapa s místy dějišť všech koncertů a dalších akcí.

www.rosabohemica.cz

Víte, že...

… růže čili rosa je symbolem festivalu už od jeho prvního ročníku v roce 2021?

„Festival Rosa Bohemica znamená v překladu Růže česká. Název mu dala stejnojmenná kniha kněze Václava Boleluckého Rosa Bohemica ze 17. století. Jde o životopis svatého Vojtěcha, kde jsou i významné hudební prameny. Nelze také přehlédnout, že tvar růže má i mapa našich festivalových míst. Také zde jsme se inspirovali tvorbou 17. století, a to slavnou mapou Čech zvanou Bohemiae Rosa. A pak je zde symbolika růží napříč historií: růže je symbolem lásky, půvabu a trpělivosti, v křesťanství je spojována s Pannou Marií a tak dále. Každý si v tom najde své,“ vysvětluje Eibenová.

Program 4. ročníku hudebního festivalu Rosa Bohemica

8. června - 28. listopadu

Strž ve Staré Huti

Památník Karla Čapka

8/6/2024/14.00

Karel Čapek/Jak se co dělá

Carmen Mayerová/Petr Kostka

Divadlo

Je nám ctí otevřít 4. ročník festivalu Rosa Bohemica komponovaným literárně hudebním pořadem, vytvořeným z rozmanitých Čapkových opusů, jenž Carmen Mayerová a Petr Kostka nastudovali v pražském Divadle Viola pod vedením režiséra Tomáše Vondrovice. Oblíbená herecká dvojice se na náš festival vrací, aby se s námi svým nezaměnitelným způsobem podělila o brilantní úvahy Karla Čapka na místě k tomu nejpovolanějším, letním sídle spisovatele a jeho ženy Olgy Scheinpflugové.

Představení se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka a Středočeským kulturním létem.

Jednotné vstupné 100,- Kč

Kapacita 100 míst

Předprodej od 1. 5. na pokladně Památníku K. Čapka ve Strži ve Staré Huti u Příbrami

Děti do 6 let zdarma

 

Kojice

Kostel sv. Petra a Pavla

9/6/2023/17.00

Barokní hudba ve francouzském a italském stylu

Récréation de musique Ensemble

Martin Daněk/hoboj

Koncert

Obec Kojice je novým místem v portfoliu hudebního festivalu Rosa Bohemica, jež se pyšní románským kostelem sv. Petra a Pavla. Výlet do obce ležící na výběžku Železných hor stojí za uskutečnění nejen pro unikátní historický kostel nebo pro krásný pohled na Labe a možnost procházky podél meandrů starého Labe. Čeká nás především nevšední umělecký zážitek v podání Martina Daňka, vítěze soutěže Pražského Jara a zastupujícího sólohobojisty orchestru Curyšské opery, který se svými kolegyněmi přednese hudbu Francoise Couperina, Jeana Philippa Rameaua, Giuseppe Sammartiniho a Georga Friedricha Händela.

Koncert se koná ve spolupráci s obcí Kojice.

Jednotné vstupné 100,- Kč

Kapacita 100 míst

 

Blatná

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

29/6/2024/13.00

Zlaté Jubileum

A corde quartet

Koncert k Roku české hudby

Opět po roce vás zveme na výstavu růží do Blatné. Růže zde můžete procítit všemi smysly, právě ony budou bohatě zdobit celé město včetně interiéru gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tentokrát jsme přizvali ke spolupráci nově založený smyčcový kvartet mladých hudebníků, kteří spolu rádi hrají a tráví čas. I proto mají v názvu A corde–Ze srdce. Vynikajícímu složení souboru dominuje houslistka Magdalena Mašlaňová, zástupkyně koncertního mistra České filharmonie. Na programu, který má ambici poklonit se letošním oslavencům a velikánům české hudby, zazní Americký kvartet Antonína Dvořáka a smyčcový kvartet Z mého života Bedřicha Smetany.

Koncert se koná ve spolupráci s Kulturní plantáží Blatná.

Vstupné v rámci Výstavy růží, lze koupit na místě

Kapacita 200 míst

 

Pátek nad Ohří

Zámek

14/7/2024/16.00

Neděle na Pátku

Creatrio–parassiti musicali

Koncert

Kaple na zámku v Pátku nad Ohří, skrytý klenot v Českém Středohoří, letos nově přivítá hudební uskupení Creatrio–parassiti musicali. Hudebníci, jimž je velkou inspirací irská lidová hudba, pracují také s hudbou židovského původu, barokními a klasickými autory. Z velké části tvoří a improvizují přímo na koncertech, kde je inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Jedním ze členů souboru je cembalista Filip Dvořák, který je v Pátku častým hostem.

Koncert se koná ve spolupráci se zámkem Pátek.

Jednotné vstupné 160,- Kč

Kapacita 80 míst

 

Cítoliby

Kostel sv. Jakuba

21/7/2024/17.15

Duchovní hudba raně barokní Moravy

Societas Incognitorum

Koncert

Cítoliby, obec na Lounsku s velmi bohatou hudebně historickou stopou, proslula v 18. století jako líheň tzv. cítolibských mistrů, skladatelů českého klasicismu. Ve 20. století byly jejich skladby nalezeny na kůru zdejšího kostela a znovu opět uvedeny v život. Právě takovou činností se zabývá soubor s nevšedním názvem Societas Incognitorum, který vyhledává a objevuje autory, jejichž život a tvorba úzce souvisí s českým a moravským regionem. S trochou nadsázky se dá říct, že Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu jakousi „společnost neznámých“ vynikajících autorů, kteří však řízením osudu zapadli v toku času. Program je věnován hudbě období před a po Třicetileté válce, vedle neznámých jmen uslyšíme skladby Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nebo Adama Václava Michny z Otradovic.

Koncert se koná ve spolupráci s městysem Cítoliby.

Jednotné vstupné 150,- Kč

Kapacita 150 míst

 

Strž ve Staré Huti

Památník Karla Čapka

3/8/2024/14.00

Karel Čapek a etnická hudba

Tomáš Reindl

Přednáška/koncert

Čapkovu unikátní sbírku 462 šelakových desek ze 20. a 30. let, která obsahuje hudební nahrávky národů celého světa, vlastní Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Slovy jeho ženy Olgy Scheinpflugové "…ho posedla hudba jako všecko, a chtěl jí přijít na kloub…začal sbírat folklóry celého světa, z každého divošského ostrůvku, od dramatických pochodů tyranů až k primitivním křečím černošských tanců." A Karel Čapek dodává: „…nacházím nevyčerpatelnou rozkoš v naslouchání těm podivným nástrojům, hlasům, stupnicím a rytmům“. Tomáš Reindl, etnomuzikolog, hudební skladatel, multi-instrumentalista a hráč na tabla si připravil poslechový pořad a přednášku o různých hudebních projevech napříč světem, s ukázkami z výše zmíněné hudební sbírky. Po přednášce následuje koncert z jeho autorské tvorby.

Akce se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka, Náprstkovým muzeem a Středočeským kulturním létem.

Jednotné vstupné 100,- Kč

Kapacita 100 míst

Předprodej od 1. 5. na pokladně Památníku K. Čapka ve Strži ve Staré Huti u Příbrami

Děti do 6 let zdarma

 

Panenský Týnec

Nedostavěný gotický chrám

11/8/2024/20.00

Mosty

Plaisirs de musique

Eliška Tesařová/zpěv

Koncert

Navštívit ikonický prostor nedostavěného chrámu v Panenském Týnci a zažít nebe nad hlavou o srpnové noci, to slibuje další festivalový koncert, tentokrát v podání Plaisirs de Musique. Program s názvem Mosty nás přenese do Evropy různých kultur a staletí. Zažijeme hudbu duchovní i světskou, taneční i lidovou. Koncertem opakovaně zní melodie původně italské renesanční písně "La Monica“, která byla oblíbená v celé Evropě a zpracována v mnoha variantách. A těšit se můžeme i na vřelý projev zpěvačky Elišky Tesařové, která se na festivalu představila v minulých letech v projektu Misterios del Amor.

Vstupné 250,- Kč, zlevněné 150,- Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

Kapacita 110 míst

 

Pátek nad Ohří

Zámek

31/8/2024/14.00 a 16.00

Sobota na Pátku

Legenda o štěstí/Evgeny Ibragimov a hosté

Čerkeská pohádka

Cestovatel Emil Holub/Ondřej Crhák

Přednáška

Poslední prázdninový den potěší všechny cestovatele a poutníky, festivalové dění se opět vrátí do Pátku nad Ohří, kde se nejprve v zámecké zahradě odehraje představení světoběžníka, herce a režiséra čerkeské národnosti Evgeny Ibragimova, a poté se bude na zámku konat přednáška historika Ondřeje Crháka o slavném cestovateli Emilu Holubovi, který v Pátku strávil své dětství.

Obě akce se konají ve spolupráci se zámkem Pátek.

Jednotné vstupné na obě akce 160,- Kč

Kapacita 80 míst

  

Nižbor

Zámek/Kostel Povýšení sv. Kříže

7/9/2024/18.00

O Rosa Purpurea

Ensemble Inégal

Gabriela Eibenová/Daniela Čermáková/zpěv

Koncert

Hudební festival Rosa Bohemica spolupracuje s obcí Nižbor již od svého prvního ročníku a vzhledem k výborné zkušenosti a početnému a nadšenému publiku se sem vrací i letos. Tentokrát si renomovaný soubor Ensemble Inégal připravil program z děl raně barokních skladatelů, kde se vedle slavného Claudia Monteverdiho věnuje i anonymním a méně známým skladbám z českých hudebních archivů. Podle názvu jedné z nich ho nazval O Rosa Purpurea. Ensemble Inégal se hrdě hlásí k odkazu českého kulturního dědictví a právě svými originálními dramaturgickými počiny velkou měrou přispívá k jeho uchovávání a zprostředkovávání dnešnímu publiku.

Koncert se koná ve spolupráci s obcí Nižbor.

Jednotné vstupné 150,- Kč

Kapacita 100 míst

 

Strž ve Staré Huti

Památník Karla Čapka

21/9/2024/14.00

Karel Čapek a swing

Pilsner Jazz Band

Anna Moriová/zpěv/saxofon

Koncert

Dvacátá a třicátá léta–české literatuře dominoval Karel Čapek a svět šílel ze swingové hudby. A právě swing přiveze Pilsner Jazz Band do Staré Huti, aby Strž ožila elegantní hudbou autorů slavných jmen: Duke Ellington, Count Basie nebo Glenn Miller a mnohých dalších. Speciálním hostem bude zpěvačka Anna Moriová, která v Pilsner Jazz Bandu působila v letech 2016-2022; společně tak vystupovali na řadě evropských festivalů i ve Spojených státech ve washingtonském Kennedy Center či newyorském Bohemian National Hall.

Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka a Středočeským kulturním létem.

Jednotné vstupné 100,- Kč

Kapacita 100 míst

Předprodej od 1. 5. na pokladně Památníku K. Čapka ve Strži ve Staré Huti u Příbrami

Děti do 6 let zdarma

 

Bohutín

Kostel sv. Maří Magdalény

25/9/2024/19.00

Antonín Dvořák/Lužanská Mše

Ensemble Inégal/Adam Viktora

Koncert

Nedaleko letního sídla Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je kostel, kde se můžete dotknout historie: pořádaly se zde Mozartovy či Haydnovy mše třeba i pro 80 zpěváků a hudebníků, Dvořák zde hrával na varhany, účinkovala i jeho žena Anna či dcera Magda. Rosa Bohemica sem přináší dílo, o kterém sám autor svému zadavateli Ing. Hlávkovi píše: „... Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti...“ Přijďte si poslechnout překrásnou Dvořákovu Lužanskou mši v podání Ensemble Inégal a dirigenta Adama Viktory, která úspěšně patří do kmenového repertoáru tohoto souboru více než 20 let.

Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka, Římskokatolickou farností Bohutín a Středočeským kulturním létem.

Vstupné 250,- Kč, zlevněné 150,- Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

Kapacita 150 míst

 

Roudnice nad Labem

Augustiniánský klášter

5/10/2024/19.00

Ave Maria gratia plena

Zuzana Badárová/zpěv

Koncert

V nádherném prostředí Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem budete mít příležitost nechat se provést hudební oslavou života Matky Boží napříč staletími. Stejně jako vznik kláštera sahá do dob středověku, tak i tento program představí dávnou hudbu v podobě virtuózního gregoriánského chorálu, barokní prvky interiéru chrámu zase vytvoří harmonii s pozdějšími skladbami 17. a 18. století. Celý program mladých interpretů, studentů brněnské JAMU, doplní a oživí varhanní skladby, které nabídnou čas a prostor k rozjímání i v klášterním ambitu osvětleném svíčkami.

Koncert se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem.

Jednotné vstupné 100,- Kč

Kapacita 150 míst

 

Praha

Kostel svatéhoVavřince

24/10/2024/19.30

Moravia Suburbium Vindobonae

Rýnský

Prastarý kostel sv. Vavřince situovaný pod pražský Petřín, dnes sloužící především ke koncertním účelům, bude místem dalšího festivalového zastavení, které rozezní svou virtuózní hrou hudební uskupení Rýnský, dynamický kolektiv mladých hudebníků oddaných historicky poučené interpretační praxi hudby 17. a 18. století, jehož členy jsou studenti a absolventi prestižní švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Koncertní program pro sólové housle, violu da gamba a basso continuo, v překladu znamenající „Morava, předměstí Vídně“, představuje hudební díla významných skladatelů spojených s Moravou a Vídní a přináší fascinující pohled na hudební tvorbu druhé poloviny 17. století spojenou s těmito historickými místy a osobnostmi.

Koncert se koná ve spolupráci se Svatovavřineckou koncertní sezónou.

Jednotné vstupné 300,- Kč

Kapacita 110 míst

 

Louny

Vrchlického divadlo

7/11/2024/9.15 a 10.45

Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou/Ensemble Inégal

Představení pro děti

Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou

Mimořádný autorský počin hrstky přátel, kteří se věnují hudbě a divadlu a jsou zároveň rodiči, a rozhodli se šířit nadšení a lásku k hudbě mezi nejmladší posluchačskou generací. Režisér inscenace Evgeny Ibragimov hovoří s dětským divákem s úctou a respektem, rozvíjí svět jeho fantazie a současně oslovuje i dospělé. Čeká vás gejzír nápadů, scény vtipné i dojemné, veselé i dramatické. Inscenace se drží na repertoáru obou souborů deset let, potěšila, povznesla a edukovala tisíce nadšených dětí. Toto představení lze chápat i jako iniciaci do světa hudby, skrz který, když si ho děti zamilují, mohou vyzrát v ušlechtilé dospěláky.

Představení se koná ve spolupráci s Vrchlického divadlem v Lounech.

Jednotné vstupné 60,- Kč

Vstupenky lze koupit na místě před začátkem představení

 

Kosmonosy

Zámek

12/11/2024/19.00

České inspirace

Jiří Pazour/klavírní improvizace

Koncert

Hudební skladatel a vynikající klavírní improvizátor Jiří Pazour si pro vás připravil koncertní program nazvaný České inspirace, který je tematicky zaměřen na tvorbu českých a moravských hudebních skladatelů. Jak už bývá při jeho koncertech zvykem, uslyšíte známé skladby v novém originálním zpracování. V první části koncertu zazní hudba B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů nebo L. Janáčka, v té druhé si pak budete moci sami zvolit hudební témata a stanete se tak svědky toho, jak přímo na místě vznikají nové hudební skladby. Koncert je zároveň v rámci Roku české hudby připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století.

Koncert se koná ve spolupráci s městem Kosmonosy.

Vstupné 150,- Kč, zlevněné 100,- Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

Kapacita 100 míst

 

Slaný

Kaple Zasnoubení Panny Marie

28/11/2024/19.00

Adam Václav Michna/Loutna česká

Gabriela Eibenová/Daniela Čermáková/zpěv

Petr Daněk, průvodní slovo

Ensemble Inégal

Koncert k 10. výročí nálezu notového partu ve Slaném

4. ročník hudebního festivalu Rosa Bohemica zakončíme v královském městě Slaný, v místě, které se přesně před deseti lety stalo požehnáním pro českou hudbu. Právě zde totiž objevil Prof. Daněk ztracený houslový part k Michnově Loutně české, skvostu české barokní hudby a literatury. Po celá staletí nekompletní dílo se tak náhle ukázalo v nečekaně krásné a ucelené podobě, které se můžeme právem obdivovat. Za hudební rekonstrukcí a premiérovou nahrávkou 13 písní Loutny české stojí Adam Viktora a Ensemble Inégal, na jejichž interpretaci se můžete těšit v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalého Piaristického gymnázia ve Slaném.

Koncert se koná ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném.

Vstupné 150,- Kč, zlevněné 100,- Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

Kapacita 100 míst

Fotogalerie