Rekonektivní léčení stojí za zamyšlení

12.02.2018 \\ Zdraví

Největší Centrum rekonektivního léčení na světě otevřel v loňském roce v Praze zakladatel metody a hvězda alternativní medicíny, Dr. Eric Pearl. V březnu opět přijíždí do Prahy s novými kurzy pod zkratkou O.N.E. (observe, notice a experience). Tedy pozorovat, všímat si, zažít.

Důležitá je rovnováha

Rekonektivní léčení je v podstatě návratem do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. K tomu využívá velmi harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit, a ty samy najdou místo, kde mají působit. Kontakt s frekvencemi rekonektivního léčení umožní organismu vzpomenout si, že tuto rovnováhu zná i tělo. Na základě „vzpomínky“ se pak tělo, které není v absolutní pohodě, znovunastartuje a začne pomalu dávat dohromady to, co v rovnováze není. „Rekonektivní léčení se nezaměřuje na jeden konkrétní problém, ale nastartuje v těle proces, který způsobí, že se organismus začne léčit sám v místě, kde je to pro něj nejvíce důležité,“ říká Vladimír Ekart, mentor, instruktor a praktik The Reconnection a Rekonektivního léčení. „Postupně bere jednu věc za druhou tak, aby znovu nastavil rovnováhu v celém našem životě. Tedy nejen v těle, ale i v rámci psychiky, v emocionální rovině, v oblasti vztahů, práce a všude tam, kde ji momentálně postrádáme.“

Nejde o šarlatánství

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v těle, tělo pak vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné výškou úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v organismu jako celku. Rekonektivní léčení je zdrojem celistvosti.

Konkrétní výsledky? Někdy hned, jindy časem, ale dostaví se…

Podle Vladimíra Ekarta jde čistě o individuální záležitost. Když si uvědomíte základní podstatu rekonektivního léčení, tedy to, že se nezaměřuje na konkrétní problém, ale znovu nastavuje rovnováhu v těle, lidské psychice i v celém životě, můžou být jeho účinky použité takřka kdekoliv. „Měl jsem osobně stovky klientů s různými problémy. Někdo vstane z lehátka a po 20 letech si sám zaváže tkaničku u bot, někdo jde po sezení k lékaři na kontrolu a zjistí, že nemá v hlavě rakovinové nádory, se kterými se léčil, a u někoho se to nejprve neprojeví na fyzické úrovni, ale najednou změní kompletně životosprávu, přestane pracovat o víkendech, víc se věnuje rodině a pak se mu teprve dá dohromady i tělo. Každá nemoc je jen vrcholem nerovnováhy v životě, která se projeví na fyzické úrovni. Takže návratem nebo restartem rovnováhy způsobíte postupné a někdy v podstatě i okamžité narovnání věcí, které už v rovnováze nebyly. A k tomu všemu ještě často projdete určitou životní evolucí a změní se vám vnímání a způsob, jakým o svém životě uvažujete.“

Lékařem sám sobě i druhým

Překvapivé je to, že praktikem rekonativního léčení se může stát prakticky kdokoli. Není k tomu třeba nějaké zvláštní schopnosti vnímání. „Vlastně není možné učit rekonektivní léčení ve smyslu, v jakém slovo učit používáme a vnímáme, ani se neučí cestou, jakou se vyučují jiné metody energetických léčení. Není to něco, co je pochopitelné skrze nějaké vědomosti. Je to dar, který je možné sdílet a právě toto sdílení nám umožňuje nahlédnout jistý stav vědění, který stojí výše nad poznáním,“ říká sám zakladatel rekonektivního léčení Dr. Eric Pearl.

Jak říká Vladimír Ekart, tuto práci může ptovozovat každý, kdo projde tréninkovým programem Dr. Erica Pearla O.N.E. „Ten má 2 části. První představuje 8 hodinový online program a druhou částí je živý víkend, kde si všechny praktiky osobně vyzkouší a projde přímo s Dr. Ericem Pearlem a jeho učebním týmem. Tak tomu bude i letos 9.-11. března v Praze. Neskládají se žádné závěrečné zkoušky, Eric Pearl a jeho tým během tréninkového programu pečlivě sledují každého budoucího praktika, zda a jak je schopen celou věc uchopit.“ Po absolvování sezení se stanete pozorovatelem svého života. Všimnete si, co se začalo přesouvat. Může to být na fyzické, duševní nebo emocionální úrovni. Může se stát, že se vám zjednoduší vztahy nebo zmizí pracovní problémy, nebo to uvidíte jen ve vaší vibrační interakci s ostatními. Znovu získáte to, co je nejvhodnější ve vašem životě pro vás a pro ty, se kterými jste v interakci.

BOX

Seminář O.N.E.

  1. část – Reconnective Healing Online Základy

Účastníci 8 hod online kurzu na vlastní kůži poznají, jak komunikovat s rozšířeným vědomím prostřednictvím frekvencí rekonektivního léčení. Jedná se o intimní a dynamickou online-vzdělávací zkušenost se zakladatelem The Reconnection Dr. Ericem Pearlem a ředitelkou Vývoje Jillian Fleer. Ponoří se do základního porozumění principů Reconnective Healing a pomocí těchto frekvencí zjistí, jak se nenuceně začínají objevovat v jejich každodenním životě. Naučí se nový přístup k cítění, následování, interakci a spojení ke všemu a všem kolem sebe.

  1. část – seminář pod přímým vedením zakladatele této metody Erica Pearla (9.-11.3. v Praze v Corinthia hotelu)

V druhé části si pod osobním vedením Erica a Jillian účastníci třídenního semináře uvědomí dynamické uzdravení ve všech oblastech svého života a pomůžou ostatním, aby si to uvědomili v životech svých. Budou se trénovat v léčení na dálku a holografickém léčení, podílet se na umění přijímání a zprostředkování zkušenosti a zkoumat vědu a filozofii, kterou rekonektivní léčení je.

Více informací na:  www.rekonektivni-centrum.cz/ONE

Fotogalerie