Voajerismus – aniž tušíme, můžeme být pozorováni

18.03.2017 \\ Zdraví

Voajerismus také voyeurismus je nutkavé sledování, především cizích, nic netušících, nahých či svlékajících se žen za účelem dosažení orgasmu. K uspokojení dojde i při pozorování páru nebo skupinek při sexuálních hrátkách. Některým voajeristům postačí jen to, že se dívají dívkám a ženám pod sukně nebo také do hlubokého výstřihu a jejich sexuální fantazie je dovede k vlastnímu vzrušení. Jiní se zase vzruší při pozorování žen vykonávající osobní hygienu, nebo když se vyprazdňují. Velmi často jsou lidově označováni jako šmíráci. Rádi používají dalekohledy. Nikdy však netouží po vlastním zapojení se do sexuálních aktivit pozorovaných a nemají ani v úmyslu odhalit svoji přítomnost a stejně tak nechtějí, aby byli odhalení pozorovanými či jen náhodou kýmkoliv jiným.

Přesná příčina této sexuální úchylky dosud není dosud objasněna, ale nevylučuje se vrozená forma poruchy nebo porucha sexuální komunikace či kombinace obojího. Deviací se stává až tehdy, kdy ji  voajerista preferuje před vlastní aktivitou k dosahování vzrušení a partnerskými sexuálními aktivitami a trvá déle než šest měsíců.

Za nejvhodnější léčbu je považována psychoterapie, ale v praxi se jen málokdy setkáme s přiznáním voajeristů a léčbou voajerismu.

Lenka Žáčková