Co prozrazují snové symboly: Abeceda naznačuje trend naší prosperity

03.04.2021 \\ Psychologie

Písmena, slova, věty mění dnes a denně náš život, a tak, když se odráží ve snech, je nutné ji věnovat pozornost. Psát abecedu vlastní rukou vyjadřuje náš potenciál. Krasopis vyjadřuje hladkou cestu za štěstím. Škrabopis může znamenat zmařené šance.

Dopíšeme-li ji, bude se nám v nastávajícím čase velice dobře dařit, ale může to být také pěkně dlouhá cesta, avšak o to úspěšnější. Nedopíšeme-li ji, nedojdeme úspěchu či bude odměna přiměřená, snad se i dá říci, počtu napsaných písmen. Vidět celou napsanou abecedu vyjadřuje dobré rady, také důležité informace, kterých se nám může dostat, pokud o ně projevíme zájem. Píšeme-li abecedu vlastní krví, je nutné se soustředit na své zdraví!