Co prozrazují snové symboly: Abatyše upozorňuje na změny

14.02.2021 \\ Psychologie

Někdy své sny a snové symboly přeceňujeme, jindy je zcela zpochybňujeme nebo dokonce je bagatelizujeme či se jim vysmíváme, ale ten, kdo hledá racionální vysvětlení, může být jen obohacen.

Symbol abatyše, chcete-li matky představené ženského kláštera některých řádů primárně vyjadřuje uvědomění si přicházejících změn, také nové myšlenky a do jisté míry také zpytování svědomí ve smyslu, například: jsou změny které přicházejí čisté, jsou mé kroky etické?

Vidíme-li ji v klášteře a je k nám přívětivá, je jisté, že nám někdo pomůže, zachytí nás v našem pádu na dno. Mluví-li s námi či nás kárá, je jasné, že bychom si měli udělat pořádek v osobních i pracovních záležitostech. Potkat se sní a jen se pozdravit, nasvědčuje tomu, že máme být na co hrdí. Intimní vztah s abatyší varuje před zbytečně velkými dobročinnými skutky, ale také se může jednat o podporu či přispívání někomu, kdo toho není hoden. Může se také jednat o podporu projektu, jehož dopad přeceňujeme.

Při jakémkoli setkání se s ní ve snu mějte na paměti, může jít o upozornění na pravidlo: Pýcha předchází pád.