Polibek pod rozkvetlou třešní je tradice, která se dodržuje po staletí

30.04.2020 \\ Magazín

Na prvního máje musí být políbena každá žena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Tento polibek jí v křesťanském pojetí má zachovat krásu, přitažlivost a zajistit páru plodnost. Ještě v první polovině minulého století patřilo políbení především zaslíbeným párům, neboť byl branou k povzbuzení sexuální touhy. Okusit trochu toho zakázaného ovoce však chtěl každý milenecký pár. Ve druhé polovině 20. století se mravy začaly poněkud uvolňovat, a tak se ženy a dívky začaly předhánět, která se bude líbat déle nebo ji políbí více mužů.

S prvním májem je také svázána tradice omytí se v potoce, které zajistilo ženám a dívkám nejen osvěžení, ale především omlazení. V některých krajích je dodnes zvykem, že se v tento májový čas, ještě před rozbřeskem, vysypávali zamilovaní chodníčky lásky, což jsou pěšinky vytvořené z vápna, pilin či písku, které spojovaly domy milenců. Takto dávali najevo širokému okolí, že se milují.

Nezřídka se milenci líbali pod břízou nebo pod májkou. Stavění májky je živou tradicí v řadě míst Česka do dnes. Břízku ozdobenou pentlemi kdysi stavěli svobodní chlapci u oken svých vyvolených dívek. Ještě v minulém století, kdo májku vztyčil, musel ji také střežit, a to především proto, aby svoji lásku uhlídal před dalšími nápadníky. Dívka, která ráno neměla pod okny žádnou májku, musela se připravit na úšklebky, posměch a zlá slova, spekulovalo se především o její počestnosti.