Za volantem vstříc atentátu v Sarajevu

28.06.2017 \\ Knihy/Výstavy

Říkává se, že každá generace by si měla pro sebe znovu nalézt a opětov­ně zpracovat všechny zásadní události světové historie. Může se to týkat i tak známé a mnoha historiky dopodrobna zpracované události, jakou je atentát na následníka trůnu, arcivévodu Fran­tiška Ferdinanda Rakouského-d‘Este a jeho ženu Žofii, vévodkyni z Hohen­bergu, dne 28. června 1914 v Sarajevu.

Tato kniha představuje pokus o interpretaci sarajevských událostí přímo očima jejích hlavních aktérů: moravského šlechtice, velkostatkáře a majitele zámku ve Velkém Meziříčí, doktora práv Františka Marii Alfréda hraběte Harracha a jeho tehdejšího zaměstnance, českého řidiče Leopolda Lojky, společně s vylíčením jejich pes­trých životních osudů. Otevření a vy­těžení některých dosud neznámých archivních pramenů je nyní na místě i z toho důvodu, že jsme si v roce 2014 připomněli právě sté výročí sarajevské­ho atentátu.

Není bez zajímavosti, že toto výročí vrátilo do obecného povědomí dnes již polozapomenuté termíny, dříve zhusta užívané pro popis fenoménu, kdy zcela neznámý a z pohledu historie napros­to obyčejný člověk dokáže nevědomky způsobit radikální zvrat v běhu dějin.