Američtí a čínští medici se budou učit od našich nejlepších lékařů

09.07.2019 \\ Zdraví

Již 22. ročník Prague Selective, největšího mezinárodního vzdělávacího programu pro budoucí lékaře, byl dnes zahájen v Praze. Během třítýdenní stáže bude 70 mediků z USA a Číny získávat praktické zkušenosti od těch nejlepších lékařských kapacit v pěti pražských nemocnicích a na Poliklinice na Národní. V rámci diskusních odpolední se studenti potkají mimo jiné i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a velvyslancem USA v ČR Stephenem B. Kingem.

„Je skvělé umožnit zahraničním studentům, aby poznali špičkové lékařské prostředí, které v České republice máme. Rozvíjení mezinárodní spolupráce je pro naše zdravotnictví velkým přínosem,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jsem rád, že se každoročně řada špičkových lékařů účastní našeho programu a učí studenty tomu, jak se dělá ta nejlepší medicína u nás,“ navázal MUDr. Martin Jan Stránský, ředitel Prague Selective, a dodává: „Součástí Prague Selective jsou i odpolední přednáškové bloky. Účastníci v nich mají například možnost získat přehled o rozdílech používaných zdravotnických systémů ve světě a o jejich dopadech na lékaře i pacienty, seznámit se s vývojem infekčních onemocnění, které ohrožují lidstvo či porovnat svá studia se studiem českých mediků.“

Zahraniční medici se od 8. do 26. července stanou součástí lékařských týmů nemocnic FN Motol, FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Homolce, VFN Apolinář, IKEM a Polikliniky na Národní v Praze. O jejich praxi se postarají takové lékařské kapacity, jako jsou MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP (Poliklinika na Národní, neurologie), prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (FN Motol, chirurgie), prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. (FN Motol, ortopedie), prof. MUDr. Pavel Kršek, MD Ph.D. (FN Motol, dětská neurologie), prof. MUDr. Petr Marušič, Ph.D. (FN Motol, neurologie), prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (VFN Apolinář, gynekologicko-porodnická klinika), prof. Tomáš Kozák, Ph.D. (FN Královské Vinohrady, hematologie), doc. MUDr. Petr Ošťádal, CSc., Ph.D., FESC (Nemocnice na Homolce, kardiologie), doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS (IKEM, transplantační chirurgie).

Poslední den programu studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku. Po jejím úspěšném složení získají certifikát a dva kreditní body z těch, které jsou předepsány konkrétní vysokou školou.

Studenti během bezmála třítýdenní praxe načerpají cenné zkušenosti napříč obory, které se by se měly stát cenným základem jejich dalšího rozvoje a vzdělávání. O významu a přínosu programu Prague Selective mluví i účastníci z řad mediků z minulých let, kdy 98 % z nich by doporučilo program i svým následovníkům.

Prague Selective absolvovalo od roku 1998 bezmála 2200 studentů z celkem 55 lékařských fakult světa. Ti se rekrutovali nejčastěji ze Spojených států amerických, ale také z Indonésie, Puerto Rica, Kanady, Anglie, Holandska, Austrálie, Ukrajiny, Tasmánie a letos poprvé i z Číny. Cílem programu je předávám špičkové znalosti kvalitních českých lékařů mladým medikům a na globální úrovni pomoci k celkovému rozvoji a zkvalitňování lékařské péče po celém světě.

Více informací o programu na www.pragueselective.com (v angličtině).