Školy se mohou hlásit do osvětových environmentálních vzdělávacích projektů

11.03.2019 \\ Lifestyle

Témata občanská angažovanost, udržitelnost nebo ochrana přírody jsou ve školách skloňována stále častěji. Podporovatelem budování ekologického cítění u dětí jsou řadu let například společnosti REMA specializující se na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů. Připravily projekt Zelená škola, který je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. „V současné době máme registrováno více než 500 škol. Byli bychom rádi, kdyby tento počet dále narůstal,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitel společností REMA. V rámci projektu Zelená škola proto každoročně probíhá vzdělávací soutěž EkoEda. Její poslední ročník byl zahájen v prosinci loňského roku. Mateřské, základní, střední i speciální školy se však mohou stále hlásit. Děti a studenti mají za úkol shromažďovat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Tři nejlepší v každé kategorii získají hodnotné ceny v podobě poukazů na nákup elektroniky. Navíc každá škola, která odevzdá elektroodpad v minimálním množství 100 kilogramů, obdrží finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH.

Soutěž má žákům a studentům především představit konkrétní způsob, jak mohou svět a stav životního prostředí kolem sebe ovlivnit a jak mohou přispět ke snížení množství odpadu. „Naším cílem je zapojit učitele, stejně jako celé rodiny. V českých domácnostech je odevzdávání elektrozařízení k recyklaci ještě pořád mnohem méně rozšířené než třídění plastů nebo papíru. Považujeme za důležité, mladé generaci ukázat, že i elektroodpad lze efektivně zpracovat a znovu využít,“ vysvětluje Vandrovec. Soutěž skončí 22. května 2019.

Stará mobilní zařízení mohou pomáhat

Souběžně s EkoEdou probíhá doplňková hra s názvem Staň se strážcem pralesa. Tu pořádá Zoo Praha a je určena třídám Zelených škol. Je zaměřena na sběr a následnou recyklaci mobilních telefonů a tabletů. Pro vítěznou třídu je připraven netradiční zážitkový program v zoologické zahradě. „Společnosti REMA Systém jsou hrdým spoluorganizátorem soutěže Staň se strážcem pralesa. Za každý odevzdaný tablet či mobil věnujeme 10 korun na sbírkové konto Pomáháme jim přežít,“ dodává Vandrovec. Tyto finanční prostředky Zoo Praha využívá zejména na ochranu přírody ve střední Africe.

Vymýtit černé skládky

Pro školní kolektivy, ale i další dětská sdružení je určena umělecká soutěž v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vstupenkou do hry je účast na jarním úklidu, který proběhne v sobotu 6. dubna po celé České republice. Cílem je zlikvidovat nelegálně vytvořené černé skládky a další nepořádek. „V loňském roce se na úklidu podílelo 86 730 dětí. Máme informace z minulého podzimního úklidu, že se účastnil i tříměsíční malý dobrovolník. Tento fakt nás dostal i do celosvětových statistik World Clean Up Day 2018,“ uvádí Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody, který za projektem Ukliďme svět, ukliďme Česko stojí. Dětské kolektivy, které se úklidu účastní, musí následně vytvořit komiksový plakát formátu A1 inspirovaný touto akcí, výsledné dílo vyfotografovat a do 10. května zaslat na určenou emailovou adresu. „Největší ohlas máme tradičně ze Středočeského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Naopak nejméně kolektivů se hlásí z Karlovarského, Královehradeckého a Plzeňského kraje,“ upřesňuje Landová. Český svaz ochránců přírody zajišťuje ceny pro vítěze. Ti nejlepší se mohou těšit na zážitkový výlet (max. pro 30 dětí). Připraveny jsou také diplomy, trika nebo hry s přírodovědnou tematikou.

Vytvořte vesnici budoucnosti

Zajímavé školní programy připravuje rovněž Ekologický institut Veronica. Kromě soutěže CO2 liga na téma ochrany klimatu, která probíhá od října do května a každoročně se jí účastní na 60 školních týmů, organizuje jednodenní i pobytové výukové projekty. „V Centru Veronica Hostětín jsou ve velké míře školami vyhledávány právě pobytové programy. Zahrnují to nejlepší z naší nabídky prožitkových, přírodovědných, řemeslných aktivit i projektů zabývajících se udržitelností, kterou tak děti v Hostětíně zažijí v praxi,“ říká Hana Machů za Ekologický institut Veronica. V letošním roce se zaměřili na rozšíření nabídky pro starší žáky. Pro 2. stupeň základních škol připravili simulační hru EcoGame. „Žáci se stanou pracovníky Výzkumného ústavu vesnice budoucnosti, kteří se snaží vyvinout udržitelný způsob bydlení, hospodaření s vodou a energiemi. Času není mnoho, je proto nutné dodržovat jednoduchá ekologická opatření v běžném životě, která zajistí dostatečný čas pro výzkum, analýzu informací i vývoj. Tato hra nahrazuje tradiční exkurzi po našich modelových projektech. Žáci jsou v ní po celou dobu aktivní, což jsme přesně chtěli,“ uvádí závěrem Machů.

Zelená škola je projekt společností REMA zaměřený na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Zdroj: LESENSKY.CZ, s.r.o.