Tandem terapie je podpora poskytována mužem a ženou

23.05.2017 \\ Zdraví

„Ty jsi zralý na psychiatra!“, tuto frázi slyšel jistě každý z nás. Současná doba je charakteristická dynamikou, rychlostí, efektivitou a mnohdy nereálného očekávání výkonů od nás i od okolí. Tyto situace mohou často vyvolávat negativní, špatné duševní a mentální stavy. Tyto stavy nemusí vždy znamenat depresi, mnohdy ani situační depresi s nutností medikace, ale může se jednat o stavy frustrace, deprivace, stresu či vyhoření, které v nás vyvolávají pocit nepohody, stále se opakující sebe podrývající chování a sebepodceňujících očekávání. Nejednou tento stav jedince ovlivňuje jeho výkon v zaměstnání, při studiu, rodinnou pohodu a vztahy.

Situaci člověk nevyřeší tím, že bude pojídat léky typu hypnotik, antidepresiv či jiných forem psychofarmak. Neřešený stav, kdy vnější podněty ovlivňují chování a duševní pohodu jedince mohou vyvolávat různé formy neuróz a depresí, proto je vhodné těmto stavům předcházet nebo je efektivně řešit, léčit. Jaký způsob léčby je v takovýchto situacích nejefektivnější? Jednou z možností je psychoterapie. Psychoterapii můžeme definovat jako léčebný prostředek pomocí specifických technik, které jsou založeny především na správné, efektivní komunikaci a vytvářením vztahů prostřednictvím metod a technik vybraných psychoterapeutických přístupů. Tyto techniky ovlivňují osobnostní stav jedince tak, že jsou schopny napravit na první pohled neřešitelné životní krize či stresové situace. Zásadní otázkou však je, jak najít kvalitního psychoterapeuta a jak poznat kvalitní, nepoškozující psychoterapeutické přístupy a techniky. Je nutné konstatovat, že psychoterapeut musí být odborník, nejlépe expert. Ze systemického přístupu vyplývá, že expertem je osoba, která je nebo byla nositelem problému, jež byly příčinou životní krize a takový jedinec byl schopen tuto krizi efektivně řešit či vyřešit. Dále se od kvalitního psychoterapeuta očekává vzdělání, a to vysokoškolské, například v psychologii, medicíně, sociální práci či jiných pomáhajících profesích. Zásadní otázkou kvalitní psychoterapie je také genderová problematika, tj. zda pro ženu-klientku je vhodnější psychoterapeut či psychoterapeutka.

Z toho, co bylo napsáno, tedy vyplývá, že ideální psychoterapie je týmová psychoterapie dvou terapeutů a to ženy a muže, kteří jsou vzdělaní v oblasti pomáhajících profesí, mají ukončen psychoterapeutický výcvik s minimálním rozsahem pěti set hodin a jsou odborníky či mají vlastní životní zkušenosti. Takzvaná tandem terapie výše popsané podmínky splňuje nejen že takovou podporu poskytují psychoterapeuti muž a žena, kteří mají vzdělání, výcviky, ale také mnohaleté praktické zkušenosti z oblasti krizové intervence, sociální práce, životních krizí a další podpory osob, které se ocitly v těžkých životních situacích. Současně mají vlastní zkušenosti s těžkým onemocněním, zdravotním, smyslovým postižením, řešením vlastních vztahových a rodinných peripetií. Takoví odborníci dokazují na vlastních příkladech, že životní krize jsou řešitelné a vyřešitelné, vytvářejí tak podporu a jistotu svým klientům, že ve svých životních, krizových situacích nejsou sami. To je zásadní informace v době konzumní společnosti, která je zaměřena na spotřebu, výkon a hmotné statky, že existují metody a techniky, které v bezpečném prostředí dokážou pomoci i jedincům, kteří řeší i spirituální otázku smyslu své existence a bytí.

 

Mgr. René Pastrňák, Ph.D. in BA.

Mgr. Šárka Dořičáková

tandemterapie@gmail.com

www.tandem-terapie.cz

Fotogalerie